سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مهدی امین – دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مریم اصطبار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهواز
سهند جرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

فرایند USBF یک گونه اصلاح شده فرایند لجن فعال است که شامل یک ناحیه آنوکسیک و یک لایه صافی زلال سازی در بستر لجن با جریان رو به بالا در یک راکتور زیستی پیشرفته واحد است. روش USBF یکی ازجدیدترین روشهای تصفیه فاضلاب روز دنیاست که با اشغال حداقل فضا، تجهیزات میکانیکی و انرژی میزان BOD فاضلاب و مواد جامد معلق (SS) را به زیر ۱۰ میلیگرم بر لیتر و میزان نیتروژن و فسفر فاضلاب را به زیر ۱ میلیگرم بر لیتر رسانده و در واقع آب با کیفیت نزدیک به آشامیدن تولید می کند. در این مطالعه ضمن بررسی ملاحظات فنی و تکلونوژیکی طراحی و بهره برداری از این سیستم با همکاری شرکت مهندسی مشاور آب – خاک رایان اقدام به راه اندازی این سیستم در مقیاس پایلوت نموده و نتایج آن با سیستمهای متعارف مورد مقایسه قرار گرفت و در مورد مزایا و معایب آن بحث شده است. فرایند USBF ممکن است به منظور حذف مواد کربنه، حذف BOD ، نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون و یا حذف BOD ،نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون و حذف فسفر طراحی گردد. در تکلونوژی USBF کلیه این مراحل در یک بیوراکتور فشر ده صورت می پذیرد که در نتیجه هزینه و اندازه تجهیزات کاهش می یابد. در تصفیه خانه های در حال راهبری و همچنین در سیستم مقیاس پایلوت راه اندازی شده بازده حذف جامدات معلق، ۵BOD وCOD در اغلب موارد بیش از ۹۴ درصد و بازده حذف فسفر و ازت نیز به طور میانگین به ترتیب۷۵/۴ درصدو ۹۱/۵ درصد می باشد.