سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی اکبر زینتی زاده – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، مجتمع عالی آموزشی پژوهشی غرب- دپارتمان
منوچهر وثوقی – دکتری مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز تحقیقات بیو
غلامرضا اقبالی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

نظربه وجود عوامل بازدارنده مختلف در فاضلاب صنایع چرمسازی(نظیرCr3+ و S2-)، فقیر بودن فاضلاب از میکروارگانیسم های تصفیه کننده و سازگار، بار آلی نسبتاً زیاد با قابلیت تجزیه بیولوژیکی بسیار کم، میزان بالای TDS، کم بودن نسبت C:N:P و نهایتاً پیچیدگی تصفیه پذیری بیولوژیکی، در این مطالعه به بررسی تغییر شاخص های کیفی در حین تصفیه بیولوژیکی و محاسبه پارامترهای بیوسینتیکی موثر در طراحی ، راه اندازی و بهره برداری از سیستم تصفیه پرداخته شد. تصفیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب کارخانه چرم سنفر در چهار مرحله ساخت پایلوت لجن فعال به حجم ۲۰ لیتر (۳۰روز)، انتخاب و تهیه محلول تلقیح(۲۰روز)، سازگاری بیولوژیکی (۲۷روز) و بهره برداری از پایلوت بصورت پیوسته با زمان ماند ۲۴ ساعت و جریان برگشتی به میزان ۱۰۰ درصد یا دبی ۳۰۰ میلی لیتر در روز (۲۴ روز) مورد مطالعه قرار گرفت.