سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحمد میرباقری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمحمدجواد فلسفی – مهندس سید محمد جواد فلسفی کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه

چکیده:

این تحقیق به منظور دست یابی به حداکثر دبی قابل اعمال به پایلوت UASB موجود در کارخانه لبنی عشایر به طوریکه راندمان حذف COD بالای ۷۵% باشد، صورت پذیرفت. کارخانه لبنی با پسابی به مشخصات : فاضلاب تولیدی Q:20000-25000 l/d،COD:3000-3500mg/l، BOD5:1600-1900mg/l و دارای راکتوری به شکل استوانه با سطح مقطع ۱m2 و حجم ۴۰۰۰l و ارتفاع ۴m می باشد. این تحقیق در مدت ۱۳۰ روز با افزایش دبی (۱۱۰۰۰-۱۳۳ l/d ) و بدون اضافه کردن مواد مغذی و افزودنیهای مجاز در چهار مرحله : راه اندازی نسبی (۲۰۰۰-۱۳۳ l/d و ۴۷ روز) ، تثبیت (۹۰۰۰-۲۰۰۰ l/dو ۴۹ روز) ، شوک ارگانیکی (۱۱۰۰۰l/d و ۸ روز) و دستیابی به حداکثر دبی ورودی یا تثبیت مجدد (۱۰۰۰۰l/d و ۲۶ روز) انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان میدهد که حداکثر دبی قابل اعمال به راکتور۱۰۰۰۰l/d با راندمان حذف COD در حدود ۸۰%، دربار ارگانیکی ۷/۶۷-۷/۵ Kg/m3 . d با زمان ماند ۹/۶ ساعت و سرعت رو به بالای ۰/۴۲m/h بوده و هرگونه افزایش دبی از این مقدار باعث ایجاد شوک ارگانیکی و کاهش ناگهانی شدید راندمان حذف COD می گردد.