سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آنوش سادات امینی نسب –
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فر –
هادی معاضد –

چکیده:

امروزه تصفیه پسابها و فاضلابهای شهری و صنعتی، به منظور پیشگیری از آلودگی منابع آبی، مورد توجه همگان قرار گرفته است. از آنجا که آلودگی آمونیاکی، یکی از معضلات مهم آبها می باشد و مشکلات بسیاری، چه در محیط و چه در مورد سلامت انسان باعث می شود، لذا می بایست درصدد حذف آن برآمد. برای حذف آمونیوم از آب روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از این روشها تبادل یونی است. در این تحقیق به منظور حذف آمونیوم از آب، از زئولیت کلینوپتی لولایت استفاده شده است که ارزانقیمت بوده و دسترسی به آن آسان است. آزمایشات در سیستم ناپیوسته انجام شده و از پساب ساختگی با غ لظتهای ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ میلیگرم در لیتر آمونیوم استفاده شد و مقادیر مختلف زئولیت (۷، ۵، ۳، ۱ و ۱۰ گرم) و همچنین زمانهای تماس مختلف (۱۲۰، ۹۰، ۶۰، ۳۰، ۱۰ و ۱۸۰ دقیقه) مورد بررسی قرار گرفت. طی مراحل مختلف آزمایشها، علاوه بر توانایی زئولیت در حذب یون آمونیوم، شرایط بهینه جذب آن تعیین گردید. نتایج حاصل از انجام آزمایشها و تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که زمان تعادل ۱۲۰ دقیقه بوده است. همچنی بهترین مقدار زئولیت ۵ گرم تعیین گردید. بیشترین راندمان جذب آمونیوم در غلظت ورودی ۴۰ میلیگرم در لیتر بدست آمد که برابر ۹۵ درصد بود. بررسی معادلات همدمای جذب و مقایسه داده ها با مدلهای ایزوترم فروندلیچ و لانگمویر نشان داد که جذب آمونیوم بوسیله زئولیت با مدل فروندلیچ تطابق بیشتری داشته است. برزبق نتایج بدست آمده می توان گفت که زئولیت کلینوپتی لولایت، بدلیل ارزانقیمت بودن و راندمان جذب بالا، جاذب مناسبی برای حذف آمونیوم از محیط آبی می باشد و می تواند جایگزین جاذبهای شیمیایی گرانقیمت مانند رزینها شود.