سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود شفیعی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ارتباط صنعت و دانشگاه , موضوعی است که از دیرباز در جوامع توسعه یافته و درحال توسعه , ذهن سیاستگزاران و اندیشمندان را به خود مشغول داشته است . بررسی سوابق ارتباط صنعت و دانشگاه دراینگونه از کشورها کمابیش نشاندهنده ارتباطی مستمراست که درگفتمانی مثبت , باعث رونق اقتصادی ونهایتاً توسعه همه جانبه گردیده است . طی این مقاله درصدد هستیمتاعلاوه برذکرسوابق ارتباط صنعت و دانشگاه درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه , به بیان الزام وجود نهادهای واسط درارتباط بین صنعت و دانشگاه خصوصاً درقالب جمعیت های غیردولتی بپردازیم و اهداف آنها را مختصراً ارائه نمائیم