سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس داده کاوی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر گلدسته – عضو هیئت علمی گروه امار دانشگاه علم و فرهنگ
نیلوفر پورکاظمی – دانشجوی کارشناسی رشته امار دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:

داده کاوی همانندامار خودرا درگیر یادگیری از داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات می کند با توجه به تاریخچه داده کاوی می توان امار را به عنوان یکی از بارزترین علوم به کار گرفته شده در به وجودامدن داده کاوی در نظر گرفت. اما در صورتی که تفاوتها در تکنیکهای مختلف همچون خوشه بندی، نمونه گیری، سری های زمانی قوانین انجمنی و … و یا تکنیکهایی که خاص هریک از این دو رشته می باشند شناخته نشود. این سوال پیش خواهد امد که ایا داده کاوی همان امار است ؟ دراین مقاله برانیم به منظور درک روشهای تحلیل داده ها و کاربرد مناسب آنها به مقایسه تطبیقی تکنیکهای داده کاوی با روشهای به کارگرفته شده در علم امار بپردازیم.