سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دیدگاه اسلام

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین نیسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده:

این مقاله درصدد پاسخگویی به این سوال اساسی است که سیاست خارجی کدام یک از دو کشور ایران و عربستان با رهیافتهای قرانی قابل انطباق تر است با این فرض که ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر اصلی در جهان اسلام و دو قطب اصلی درمنظومه قدرت خاورمیانه شناخته می شوند که دراین بین ضروری است مشخص گردد قران کریم در سیاست خارجی این دو کشور مسلمان از چه جایگاهی برخوردار است نویسنده با ذکر الزامات و ویژگی سیاست خارجی مطلوب و مورد نظر قران کریم چهارچوبی برای ارزیابی سیاست خارجی دو کشور در نظر می گیرد و براین اساس یازده رهیافت اصلی مدنظر قران کریم را برمی شمرد انگاه رویکرد سیاست خارجی اتخاذ شده توسط دو کشور را با معیارهای ذکر شده مورد سنجش قرار میدهد.