سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمران گروه مهندسی و مدیریت س
امید صداقت کیش – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمر

چکیده:

پروژه های بزرگ عمرانی در طول مدت طراحی و اجرا با مبادلات حجم بالای اطلاعات مواجه هستند. این اطلاعات در حین اجرای پروژه توسط سه طرف اصلی قرارداد یعنی کارفرما، مشاور و پیمانکار در سه سیستم مجزا تولید خواهند شد. معمولا شرکت های بزرگ کارفرمایی، مشاور ویا پیمانکار کشورمان خود دارای سیستم مدیریت اطلاعات ( MIS) داخلی می باشند که این سیستم ها در اولین قدم با هدف اتوماسیون اداری پیاده سازی می شوند و در گامهای بعدی به مستند سازی پروژه توجه می شود. در این مقاله به بررسی چهار نمونه از سیستمهای مدیریت اطلاعات در شرکتهای بزرگ کارفرمایی و مشاوره ای پرداخته شده است و از دیدگاه یک مدل یکپارچه سیستم مدیریت اطلاعات بین کارفرما، مشاور و پیمانکار پروژه های بزرگ عمرانی نقایص این سیستم ها شناسایی و ارائه شده است.