سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل سلیمی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

در این مقاله یک مقایسه ای بین شبکه طراحی شده بوسیله مهندسین مشاور برای سال مذکور با توجه به داده های پیش بینی شده وشبکه طراحی شده با اطلاعات وضعیت موجود انجام گرفته است. برای این منظور داده های جمعیت و نیازهای آبی که در طراحی شبکه توزیع رل مهمی ایفا می کنند با همدیگر مقایسه شده است. همچنین طراحی شبکه توزیع (قطر لوله ها) با توجه به داده های واقعی و محدودیتها، انجام گرفته و با شبکه طراحی شده مورد بررسی قرار می گیرد.