سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پویا خجسته – کارشناس برنام هریزی و کنترل پروژه
سید رضا میرغفاری – کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

چکیده:

هدف این مقاله ارزیابی و مقایسه مدیریت ریسک پروژه در استاندارد های زیر می باشد. الف) استاندارد استرالیا و نیوزلند AS/NZS4360 ب) استانداردPMBOK مدیریت پروژه آمریکا ج) راهنمای PRAM انجمن مدیریت پروژه و آنالیز مدیریت خطر انگلستان د) راهنمای M_O_R برای مدیریت تجارت دولتی انگلستان اگر چه این ارزیابی ها دارای وجوه مشترک زیادی هستند اما در بعضی از حیطه ها با هم تفاوت دارند و هدف این مقاله بررسی این اشتراکات و تفاوت ها می باشد.