سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت
مجتبی طبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت
وحید محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ،دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندس

چکیده:

انتخاب گزینش نیروهای انسانی از بین نیروهایی که با اقداماتی توسط نیرویابان به طرف سازمان جذب شده اند امری بسیار مهم و حیاتی برای سازمان تلقی می گردد و در اینده سازمان و چگونگی نیل به اهداف آن تاثیر مستقیم دارد بدیهی است که هرچه میزان متقاضیان شغلی در سازمان بالاتر باشد امکان گزینش نیروهای بهتر افزایش خواهد یافت و چنانچه سازمان ها نتوانند با سیاست ها و خط مشی های خود نیروهای انسانی متخصص و متعهد بیشتری را جذب نمایند به همان میزان انتخاب و گزینش آنان محدودتر خواهد شد فرایند انتخاب مدیران نقش بسیار مهمی در بقا سازمان ها ایفامی کند و مدیران باید دانش مهارت و توانایی لازم را برای انجام موفق و موثر درشغل مورد نظر دارا باشند یا به عبارت دیگر شایستگی لازم را جهت احراز شغل مورد نظر داشته باشند. این تحقیق به بررسی نظام جذب و تامین گزینش مدیران درکارخانجات دولتی و خصوصی نساجی استانمازندران طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۶۰ می پردازد که ضمن تعریف شرایط احراز شغل و ارائه یک مدل نظری با رویکرد سیستمی ، متغیرهای سن، سوابق اجرایی و مدیریتی، تجربه، نوع و میزان تحصیلات مدیران در دو بخش دولتی و خصوصی مورد بررسی قرارگرفت.