سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدرضا عمانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیما فرزانه – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

توریسم یکی ازم همترین فعالیت های اقتصادی درنقاط مختلف جهان می باشد توریسم فرصت بسیار مناسبی دراختیار بازدیدکنندگان قرار میدهد تا نسبت به اهمیت حفظ فرهنگ و چگونگی محافظت از فرهنگهای محلی و طبیعت آگاه شوند این شرایط برای جوامع محلی و روستاها ونواحی دوردست طبیعی بادرآمد خوبی ایجاد می کند شهرت توریسم دراین است که ابزار مناسبی برای محافظت از نواحی محسوب می شود از دیدگاه سیاسی گردشگری درعین حال که یک رقابت اقتصادی است موجد نوع دوستی و همکاری بین المللی نیز هست کشورهای مختلف جهان در سایه ی برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبه های متنوع در پی جذب و جلب جهانگردان بسوی خویش هستند. نتایج حاصل از این تحقیق براین حقیقت دلالت داشت که اجرا و توسعه توریسم نتاایجی را به دنبال دارد وضعیت توریسم درایران درمقایسه با بسیاری از کشورها حاکی از عدم توسعه یافتگی ووجود تنگناهای زیادی دراین بخش است که سیاستگذاری های کلان درسطح ملی و نیز تدابیر و سیاست های استانی و منطقه ای باید درراستای رشد و اعتلا این صنعت نوپاباشد.