سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدنادر لطف اللهی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این تحقیق از مدل توسعه یافته NRTL برای محلول های الکترولیت برای محاسبه حلالیت مواد معدنی در سیستم های سه جزئی استفاده شده است. سیستم های انتخاب شدهKCl-NaCl-H2O و KCl-KI-H2Oهستند.برای تعیین پارامترهای مدل برنامه کامپیوتری بهینه سازی نوشته و اجرا شده و با حداقل کردن خطای نتایج محاسباتی و تجربی این پارامترها به دست آمده اند . بر اساس این پارامترها محاسبات انجام شده و نتایج محاسباتی با نتایج تجربی حلالیت مقایسه شده اند . شکل ها توافق خوب بین نتایج محاسباتی و تجربی را نشان می دهند.