سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین قنادزاده – دانشگاه گیلان دانشکده فنی گروه مهندسی شیمی
اکبر خداپرست – دانشگاه گیلان دانشکده فنی گروه مهندسی مکانیک
جواد تسکینی – دانشگاه گیلان دانشکده فنی گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

ترکیب های تعادل مایع – مایع در مخلوط های سه جزی آب + اسید فسفریک + بوتانول و آب + اسید فسفریک + استات بوتیل د رمای ۳۰۸ /۲ کلوین بررسی شده است . داده های تجربی بوسیله روابط ارائه شده در معادله UNIQUAC مدل سازی شده است و ضرایب مدل فوق محاسبه شده ۱ ست و مورد استفاده قرار گرفته است . مقدار RMSD در سیستم آب + فسفریک آسید + بوتانول ۲ /۱ در صد بدست آمده است بنا برین مقادیر تئوری بدست آمده نشان می دهد مدل UNIQUAC تطبیق بهتری با داده های تجربی دارد .