سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن اکبرپورشیرازی – استادیار دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران،
حسن سوری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایرا
ایرج مهدوی – مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران.

چکیده:

امروزه سازمان‌ها و بنگاه‌ها برای حفظ و بقای خود و همچنین رقابت در عرصه‌های جهانی، ناگزیر به دگرگونی‌های بنیادین ناشی از بازبینی و طراحی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار با درنظر گرفتن کلیه جوانب و منابع اعم از دارایی‌های مشهود و نامشهود می‌باشند. در دیدگاه مدیریت دانش، بخش عظیمی از تغییر فرآیندهای کسب وکار ازطریق تغییرات توانمندی‌های تولید و مدیریت دانش فرآیندهای کاری و محیط آن پدید می‌آید.
در این مقاله به موضوع طراحی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار با استفاده ازمفاهیم مدیریت دانش پرداخته می‌شود. هدف ما در این مقاله بهبود فرآیندهای کسب‌وکار با ‌استفاده ‌از درک دانش موجود در سازمان‌ها و بهره‌برداری ازآن در این راستاست. لذا در چارچوب متدولوژی مهندسی مجدد به تحلیل وضع موجود، مدل‌سازی و بهبود فرآیندهای کاری پرداخته، و از مدیریت دانش سازمانی و بهبود ناشی از آن ازطریق کشف، کسب، توسعه، تسهیم، استفاده، نگهداری و ارزیابی دانش فرآیندهای کسب‌و‌کار بهره‌مند خواهیم‌شد.