سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سمینار آدکا – ترویج علم، چشم اندازها، فرصتها و چالشها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

الهام السادات الوانکار – کارشناس کتابداری از دانشگاه علامه طباطبائی
مریم رفعت زاده – کارشناس کتابداری از دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

امروزه، توجه زیادی به سمنها به عنوان عاملی مهم در توسعه امور فرهنگی، علمی و اقتصادی، به ویژه درکشورهای درحال توسعه معطوف شدهاست. در این تحقیق "ترویج علم" به عنوان یکی از
اهداف سازمانهای مذکور مطرح میشود؛ علاوه بر این، سهم کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی نیز در این امر مورد بحث قرار میگیرد. سپس تعامل کتابخانه ها و سمنها در پیشبرد ترویج علم بررسی خواهد شد. در پایان، ضمن اشاره به جنبه های احتمالی رابطه موجود و مشترک بین این دو نهاد، پیشنهاداتی در جهت تقویت این تعامل ارائه می شود.