سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

جواد سوداگری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
امیر کاووسی – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی
مهدی فرخی – دانشجوی دوره دکتری عمران

چکیده:

با توجه به نقش چشمگیر مقاومت لغزندگی رویه سازی راهها در تامین ایمنی تردد در کشورهای مختلف آیین نامه هایی جهت ارزیابی مقاومت لغزندگی رویه روسازی راهها تدوین شده است بعضی از این آیین نامه ها ضریب اصطکاکی عرضی را مدنظر قرار داده و تعدادی دیگر از آنها ضریب اصطکاک طولی را مورد بررسی قرار می دهند.