سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رسول کلباسی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صابونچی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله استفاده از گرمای نهان تبخیر طبقات پایینی یک نمک زدای چند مرحله ای به منظور ارزیابی تعداد بهینه طبقات مورد بررسی قرار گرفته است. برای حل معادلات انرژی و انتقال جرم هر یک از طبقات نمک زدای چند مرحله ای ، از روش رونگ – کوتای مرتبه ۴ استفاده شده است . در شبیه سازی انجام شده مشاهده شد که با افزایش تعداد طبقات، تولید افزایش خواهد یافت و این روند تا طبقه ۷ ادامه خواهد داشت.