سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش توتونچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز
مجتبی جهان اندیش – استادیار بخش راه و ساختمان دانشگاه شیراز

چکیده:

تمام گسیختگی های شیب های بالادست، غیر از آنهایی که در حین ساخت و بر اثر زلزله رخ می دهند، در اثر افت سریع سطح آب دریاچه (rapid drawdown) اتفاق افتاده اند. روشهای متداول طراحی و تحلیل پایداری شیب بالادست بدنه سدهای خاکی شریب اطمینان بعد از رخداد این پدیده محاسبه می شود. لیکن تغییرات ضریب اطمینان با تعداد دفعاتی که این پدیده اتفاق می افتد، مورد بررسی قرار نمی گیرد. هدف از این مقاله بررسی تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیب بالادست سدهای خاکی با تعداد دفعاتی که در طول عمر مفید سد، سطح آب بسرعت پایین می آید، می باشد. برای این منظور تاثیر خستگی از بارگذاری و باربرداری و همچنین تاثیر فشارآب منفذی را در شیروانی بالادست در حین این پدیده در نظر گرفته شده است.