سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدامین انصاری – سازمان آب و برق خوزستان-ایران

چکیده:

از منظر فنی و اقتصادی ظرفیت نیروگاههای کشور بر اساس بیشترین بار مصرفی و نه حداکثر بار درخواستی مشترکین تعیین می شود. بیشترین نیاز بار مصرفی همزمان مشترکین تنها در ساعات کمی از شبانه روز رخ می دهد که متناسب با آن ظرفیت نیروگاه‌ها استفاده می گردد. به دلیل وجود ذخیره گردان ناکافی در نیروگاهها، هرگونه تغییرات احتمالی ناخواسته چون کاهش تولید یا مصرف بیشتر در این ساعات باید سرعت از طرف شرکتهای برق کنترل گردد تا از بروز محدودیت ها و مشکلات در شبکه جلوگیری شود. یکی از سیاستهای وزارت نیرو برای تشویق و همکاری مشترکین در جهت کاهش بار آنها در ساعات پیک ایجاد انگیزه اقتصادی از طریق تقلیل نرخ هزینه انرژی می باشد. در مقاله حاضر تاثیر این طرح برای مصرف مشترکین عمده سازمان آب و برق خوزستان در سال ۱۳۸۰ مورد بررسی قرار گرفته است. همانطوریکه مشاهده می شود در این طرح علاوه بر منافع فنی و اقتصادی برای تولید کننده و مصرف کننده برخی محدودیت ها وجود دارد که راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد شده است.