سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی زمردیان – عضوهیئت علمی، دانشگاه شیراز
کیوان صاحب زاده – کارشناس ارشد خاک و پی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

از جمله نکات مهم در طراحی و ارزیابی سدهای خاکی و سنگریزه‌ای، مربوط به دورة زمانی حین و انتهای ساخت سد می‌باشد. زیرا ایجاد فشارهای حفره‌ای در این دوره عامل مهمی در کنترل پایداری سد می‌باشد. در این مقاله به بررسی اثر تعداد لایه‌های شبیه‌سازی شده مدل‌های کامپیوتر بر روی پارامترهای تحلیلی کنترل‌کننده به کمک نرم‌افزار Geo-Slope پرداخته شده است. با مقایسه مدل سد خاکی سنگ سیاه با چندین مدل مطالعه شده دیگر، حداقل تعداد مراحل ساخت لایه‌های مدل کامپیوتری برای سدهای با هسته رسی قائم بدون در نظر گرفتن پی سد، رابطة تقریبی H1/0 را پیشنهاد می‌کند (H=ارتفاع سد).