سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیما صدریه – پژوهشکده لیزر و پلاسما،دانشگاه شهید بهشتی تهران، اوین
نسرین نواب صفا – پژوهشکده لیزر و پلاسما،دانشگاه شهید بهشتی تهران، اوین
حمیدرضا قمی – پژوهشکده لیزر و پلاسما،دانشگاه شهید بهشتی تهران، اوین

چکیده:

در این تحقیق ابتدا یک نمونه ی آزمایشگاهی لیزر بسته ی بخار برمید مس طراحی و ساخته شد،سپس در راستای بهینه سازی عملکرد لیزر،مشاهده و بررسی تاثیر تغییرات بسامد تکرار تپ،فشار گاز نئون و ظرفیت خازن انباره بر توان خروجی و طول عمر آن انجام گرفت،در اینجا نتایج حاصل از این مشاهدات بر روی دو لیزر بسته ی بخار برمید مس آورده شده است.