سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

بخش عظیمی از کشور ایران، از کمبود آب شدیدا رنج برده و کمبود آب حدیث همیشگی این دیار بوده است. رودخانه کالشور سبزوار که بزرگترین و مهمترین رودخانه حوضه آبریز ایران مرکزی به شمار می آید، یکی از مهمترین منابع آب موجود در منطقه مورد بررسی این تحقیق است، که متاسفانه بدون استفاده بهینه به راحتی از دسترس خارج و در ادامه از طریق دشت خارتوران وارد دشت کویر می گردد. شناسایی مناطق از روی تصاویر ماهواره و ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز در GIS، سرعت دسترسی مجدد به اطلاعات را افزایش داده و پایش اراضی بیابانی احیاء شده را به سرعت امکان‌پذیر می‌سازد. در این بررسی با انگیزه دستیابی به روشی برای شناسایی و تحلیل سریع و کم هزینه سطح اراضی بیابانزدایی شده، قدیمی ترین و جدیدترین داده‌های رقومی ماهواره لندست تی ام در محدوده منطقه مورد پژوهش انتخاب و پس از انجام اصلاحات مورد نیاز و دست یابی به بهترین ترکیب سه باندی، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که ترکیب سه باندی RGB432 بهترین تصویر رنگی مورد استفاده در مرحله طبقه بندی به شمار آمده و کاربرد توام داده‌های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند منجر به شناسایی و تفکیک مناطقِ احیاء شده گردد.