سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا ترابی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با استفاده از محاسبات عددی به بررسی تغییرات ایجاد شده در توانهای مقیاس بندی سطح مشترک در محیط های نامنظم می پردازیم . اثر محیط نامنظم به صورت اضافه شدن نوفه فرونشان به معادلات سطح مشترک در نظر گرفته می شود .دیده می شود که فرم مقیاس بندی Family-Vicsek درd=1 بعد برای محیط های نامنظم نیز برقرار است و محیط نامنظم باعث افزایش توان زبریα و کاهشتوان رشد β می گردد . همچنین نشان داده شده است که ناوردایی گالیله ای برای معادله ) Kardar-Parisi-Zhang) KPZ در محیط های نامنظم، معتبر نمی باشد