سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اصغر اکبری ازیرانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حرمت الله فیروزی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شرکت ایران ترانسفو-آزمایشگاه فش
محمد خارزی – شرکت ایران ترانسفو-آزمایشگاه فشار قوی

چکیده:

آنالیز پاسخ فرکانسی (Frequency Response Analysis) یکی از تکنیکهای جدید و نیرومند در عیب یابی و مونیتورینگ ترانسفورماتورهای قدرت می باشد، که تابع انتقال سیستم را در یک رنج وسیع فرکانسی مورد مطالعه قرا رداد ه، بر اساس تحلیلها و نحوه تغییرات آنها می توان انواع عیوب و خطاهایی را که اتفاق می افتد تشخیص داد. در حال حاضر، چالش مهمی که در زمینه آنالیز پاسخ فرکانسی وجود دارد، آن است که چگونگی رفتار تابع انتقال فرکانسی ترانسفورماتور ناشی از وقوع عیوب مختلف (خصوصا صدمات مکانیکی) هنوز هب درستی شناخته شده نیست. از این رو در این تحقیق تابع انتقال فرکانس بالای سیم پیچ ترانسفورماتور در طول پروسه ساخت، از مرحله خشک سازی active part تا مرحلهنهایی روغن زدن و نصب بوشینگها، بر روی یک ترانسفورماتور قدرت (۱۳۲/۲۳ KV, 50MVA) اندازه گیری و مقایسه شده است. ایده اصلی در اندازه گیریهای انجام شده در مراحل مختلف پروسه ساخت، آن است که عملا این امکان فراهم می شود که ساختار فیزیکی و عایقی ترانسفورماتور تغییر نماید. نتایج بدست امده، در شناخت هرچه بیشتر حساسیت تابع انتقال مفید و راهگشا بوده و همچنین رفتار فرکانسی سیم پیچ را در اثر وقوع برخی عیوب رایج در ترانسفورماتور بهتر و بیشتر آشکار می سازد.