سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه شکرالهی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

تحرک ملکولی محصولات الاستومری میتواند بر روی خواص آن از قبیل سختی یا مدول و دمپینگ تأثیر بگذارد . همچنین در مورد پلیمرهای زیست سازگار این مؤلفه بر روی چسبندگی و رشد سلول مؤثر است . در این مقاله تحرک ملکولی الاستومر پلی دی متیل سیلوکسان با تغییرات میزان عامل پخت توسط روشهای گرماسنجی روبشی تفاضلی و تجزیه دینامیک – مکانیکی مورد مطالعه قرار گرفته است .