سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا قدرتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
شهریار صبح زاهدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی پژوهشگر مرکز تحقیقات

چکیده:

بالا آمدن سطح دریای خزر به صورت قابل محسوس، خسارت قابل توجهی به تاسیسات ساحلی، منازل مسکونی ، اماکن تفریحی و زمینهای کشاورزی وارد ساخته که در هنگام تغییرات تراز آب، موجب بلا استفاده ماندن زمین و سازه های ساحلی ساحل نشینان شمال کشور شده است.تغییرات ارتفاع سطحآب دریای خزر یک پدیده سابقه دار و قدیمی است که باعث کم عمق یا عمیق تر شدن منطقه رسوب گذاری می گردد واثر فراوانی در وضعیت هیدرولیک کف دریا دارد. این عمل موجب پیشروی دریا می گردد و در گسترش رخساره های مختلف مناطق کم عمق دریا موثر است. هدف اجرای این طرح مشخص نمودن تغییرات عوارض طبیعی سواحل گیلان بر اثر نوسانات آب با استفاده از عکسهای هوایی با مقیاس ۲۰۰۰۰/۱ سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۷۳ و تهیه نقشه هایی از خطوط ساحلی که درمحدوده تغییرات تراز آبی واثر آن در خطوط ساحلی استان گیلان شده است می باشد . جهت اجرای طرح از مطالعات کتابخانه ای و بررسی کارهای قبلی، مطالعات و پیمایش های میدانی و مطالعات GIS استفاده شده است. همچین تهیه فتوموزائیک از دو دوره تصاویر هوایی درنرم افزار فتوشاپ، مراحل زمین مرجع سازی، ترسیم نقشه ها ومحاسبات در نرم افزار Iwis و بالاخره پردازش و چاپ نقشه هاتوسط نرم افزار Autocad انجام شده است. شناخت و مشخص نمودن تغییرات سیمای ساحلی و وسعت نقاط ساحلی در ۱۵ شیت نقشه با مقیاس ۲۰۰۰۰/۱، مشخص نمودن مناطق بحرانی و حساس در مقابل بالا آمدن سطح آب و مستندات تصویری از دستاوردهای مهم این طرح می باشد.