سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی روستا – بخش مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهین شفیعی – بخش مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرهاد ورزنده – مرکز تحقیقاتی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ، دانشکده مهندسی شیمی و گاز
مهدی اسکروچی – مرکز تحقیقاتی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ، دانشکده مهندسی شیمی و گاز

چکیده:

تغییر ترشوندگی یکی از مکانیزمهای موثر در ازدیاد برداشت حرارتی از مخازن نفتی می باشد . در این مقاله ، تغییر ترشوندگی سطوح شیشه ، میکا و کلیست به کمک آزمایشات زاویه تماس بررسی شده است . نتایج نشان می دهند که سطوح مورد بررسی در مجاورت نفت خام ، تحت تاثیر مکانیزم برهم کنش های قطبی نفت دوست تر شده ، تغییر حلال آلی مورد استفاده و خیساندن در مجاورت بخار آب ، تغییر ترشوندگی به سوی آب دوستی و یا نفت دوستی به دنبال خواهند داشت . در اثر خیساندن با بخار آب ، ترشوندگی نمونه های شیشه به آب دوست شدید و ترشوندگی نمونه های کلسیت به آب دوست ضعیف متمایل می شود ، اما نمونه های میکا نفت دوست تر می شوند . این نتایج نشان می دهند که روشهای حرارتی در مخازن نفت به دلیل تغییر ترشوندگی باعث افزایش برداشت می شود اما اعمال این روشها در صورت حضور سیلیکات های صفحه ای ، باید با مطالعات بیشتری همراه باشد .