سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی دهمرده – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه زابل
منیر دهمرده – کارشناس جهاد کشاورزی زابل(واحد بنجار)
عیسی خمری – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه زابل
مجید دهمرده – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زابل

چکیده:

به منظور مطالعه تغییرات ایجاد شده در کانوپی ذرت هیبرید ( KSC 704) از طریق تغییرتراکم کاشت و کاربرد سطوح مختلف نیتروژن و تاثیر آن بر میزان جذب و کارایی نور، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به اجرا درآمد . آزمایش در قالب کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. سه تراکم ۱۱۱۰۰۰ ، ۸۳۰۰۰ و ۶۶۰۰۰ بوته در هکتار به کرت های فرعی و چهار سطح کود نیتروژن (۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، و ۳۵۰ کیلوگرم در هکتار ) به کرت اصلی اختصاص یافت . نتایج نشان داد که تراکم کاشت اثر معنی داری بر میزان جذب تشعشع فعال فتوسنتزی به عنوان مولفه موثر در تجمع ماده خشک در مراحل فنولوژیک داشت . افزایش تجمع ماده خشک در تراکم ۱۱۱۰۰۰ بوته در هکتار، ناشی از جذب تشعشع بیشتر تشعشع فعال فتوسنتزی، حدود ۷۹ درصد بود .، لذا می توان انتظار داشت که در شرایط منطقه سیستان، کشت تابستانه ذرت، در تراکم های بالا با توجه به عدم محدودیت نور و سایه اندازی به میزان قابل توجهی بیوماس تولید را به دلیل بهبود جذب نور، افزایش دهد.