سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایرج لک زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
علی کاشانی – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
عبدالمهدی بخشنده – دانشگاه شهید چمران
رضا مامقانی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

همه ساله سطح نسبتا وسیعی از اراضی تحت کشت گندم در نقاط مختلف کشودر در معرض تنش زیادی آب یا ماندابی ناشی از بارندگ یهای شدیدی و طولانی مدت مدیریت غلط در آبیاری مزارع عدم زهکشی اراضی نفوذ پذی کم خاک و بالا آمدن سطح ایستایی قرار می گیرند که این امر موجب بروز خسارت به محصول گندم از طریق تاثیر بر اجزا عملرد می گردد.