سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهین تاج بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ جمعیت شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه
زهرا حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ جمعیت شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه

چکیده:

با توجه به اهمیت داده های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، برای سیاست گذاری در تمامی امور کشور و از آنجا که تعاریف و مفاهیم متفاوت، موجب ایجاد نتایج متفاوتی خواهد شد در این نوشتار سعی شده تا تغییرات تعاریف مربوط به مفهوم شاغل، طی سرشماریهای انجام شده در ایران (۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵) بررسی شود و تأثیرات ناشی از این تغییرات، در آمارهای ارائه شده مرتبط با این مفهوم، نشان داده شود. به این منظور، ۵ تعریف ذکر شده از مفهوم شاغل، در سرشماری های انجام شده در ایران، مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و با توجه به موارد اختلاف در هر یک از تعاریف، این تغییرات در امارها تجزیه و تحلیل شده و پیشنهادی برای سرشماری سال ۱۳۸۵ ارائه شده است.