سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسایی – استاد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی عمران
فرانکلین بنیامین – کارشناس ارشد عمران آب شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

آبگیری سدها باعث ایجاد جابجایی ها و تغییر مکانهای قابل ملاحظه در بسیاری از سدها حتی با اجرای مهندسی خوب شده است بررسی این موضوع با توجه به تعداد سدهای در حال اجرا در ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق ابتدا به مطالعه رفتار غیر خطی تنش و کرنش در خاکریزها پرداخته و در مطالعه موردی، تنش ها و تغییر مکان های ایجاد شده در سد خاکی سنبل رود واقع در شمال ایران با استفاده از برنامه FEADAM که بر اساس تئوری های فوق تهیه شدهف مورد مطالعه واقع شده است. ارتفاع سد سنبل رودمعادل ۲۰ متر بوده و آبگیری آن در سه مرحله با عمق های ۶ و ۱۲ و ۱۶ متری انجام شده است. بارگذاری در مراحل مختلف با توجه به پارامترهای مورد نیاز بر سد اعمال شده و خروجی های برنامه به شکل نمودار برای پوسته بالا دست، هسته و پوسته پایین دسته تهیه شده اند. نتایج تحلیل فوق مشخص می نمایند که پوسته بالا دست و هسته سد با آغاز آبگیری به سمت بالا دست یعنی دریاچه سد حرکت نموده در حالی که پوسته پایین دست به سمت پایین دست سد تغییر مکان می دهد. مقادیر تنش در هسته سد بیش از پوسته های بالا دست و پایین دست می باشد. علت آن را می توان غوطه ور شدن پوسته بالا دست با آغاز آبگیری مخزن دانست. تغییر مکان های سد پس از آبگیری در حد قابل قبول بوده و سد پایداری خود را حفظ می نماید.