سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هدا عرفانیان جدی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط
روشنک رضایی کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، مرکز تحقیقات مهندسی بهداش

چکیده:

آلودگی ابها به ترکیبات نفتی که از اجرزای مختلفی نظیر هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای تشکیل شده اند ، مشکلات زیست محیطی بسیاری ایجاد کرده است . از موثرترین روشهای تجزیه این ترکیبات که آنتراسین یکی از انواع سخت تجزیه پذیر آن است ، فرآیند اصلاح زیستی است که در آن با استفاده از میکروارگانیسم ها ، آلاینده های محیطی تجزیه می گردند . در این تحقیق از سه نویپع باکتری خالص مستعد تجزیه ترکیبات نفتی و مخلوط این باکتریها جهت تجزیه آنتراسین استفاده شده و تغییرات جمعیت این باکتریها طی مراحل تجزیه مورد بررسی قرار گرفته است. از سوسپانسیون حاصل از هر دسته باکتری احیا و تکثیر یافته ، مقادیر یکسانی بطور جداگانه به تعدادی نمونه که حاوی محیط کشت مایع معدنی سترون با غلظت اولیه ۱۰ میلی گرم در لیتر آنتراسین بودند، تلقیح شد و همه نمونه ها بر روی همزن قرار گرفتند. در طول تحقیق برای تعیی جمعیت میکروبی به دفعات از هر دسته نمونه ، یک ظرف انتخاب و مورد آزمایش MPN قرار می گرفت. مثبت بودن لوله ها با مشاهده کدورت تعیین و جمعیت باکتریایی به کمک جدول استاتیکی تخمین زده می شد . آزمایشات بر روی دو سری نمونه با زمان ماندهای ۷۰ و ۳۱ روزه انجام گرفتند . در سری اول باکتری با رنگ لیمویی با بیشترین رشد ۱۸ برابر و باکتریهای کرم ، سفید و مخلوط به ترتیب ۱۳، ۱۲ و ۱۲ برابر شدند. در سری دوم به دلیل شرایط مناسب دمایی ، رشد مطلوبتری مشاهده شد که باکتری سفید با بیشترین رشد ۱۵۷ برابر و باکتریهای کرم ، لیمویی و مخلوط به ترتیب ۱۴۷ ، ۴۹ و ۷ برابر شدند . احتمالا باکتریهای خالص مورد استفاده ، در کنار یکدیگر (بصورت مخلوط) تاثیر مطلوبتر و مناسبتری دارند ، اما از آنجا که باکتریهای خالص مورد استفاده تعداد محدودی از انواع موجود در خاک هستند و شامل همه انواع باکتریها نمی باشند ، این نتیجه قابل تعمیم نیست.