سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه آشوری – کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان بهار
غلامحسین صدری – اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت
عبدالرحمن بهرامی – اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت

چکیده:

آزبست یا پنبه کوهی ماده معدنی است که در صنعت و در ترکیب با سایر موارد و مصالح عمومی از قبیل لنت ترمز و غیره، کاربرد زیادی در عایق کاری دارد مسلم شده است که این ماده بیماری‌های مختلف ریوی من‌جمله آزیستوزیس ، مزوتلیوما و سرطان برونشولی ایجاد می‌کند. به همین علت این طرح تحقیقاتی با هدف اندازه‌گیری ظرفیت‌های ریوی کارگران در مرض آزبست در کارخانه‌های لنت سازی همدان انجام شده است. اولین مطالعه توصیفی – تحلیلی از کلیه شاغلین کارخانه لباس تازه کار آن همدان شامل ۱۰ نفر تست‌های دیگری اندازه‌گیری ظرفیت‌های تنفسی VC و FVC و FEV لحاظ کرد و سن افراد با استفاده از دستگاه vitalograph بابت رنج در صد لیتر و برای هر نفر پاس مرتبه جهت افزایش دقت انجام شده است. کارگران مورد مطالعه روزانه هشت ساعت و ۴۵ دقیقه مدل ۴۴ ساعت در هفته با آزبست در تماس بود که البته دارای سابقه کار کمتر از هشت سال هستن. گروه شاهد ۳۰ نفر از کارگران صنایع غذایی کیوان می‌باشند که از نظر سن، جنس، سابقه کار و اعتیاد به سیگار با گروه مورد همسانی باشند. همچنین در پرسش‌نامه تهیه شده خصوصیات افراد از قبیل مشخصات فردی، مشاغل عقلی، سابقه کار، اعتیاد به سیگار و علایم و مشاهدات که در آن مشخص شده درج شده است. سرانجام با کاربرد روش‌های آماری و نرم‌افزار epi و spss و تست‌های t.test و fisher.test ظرفیت‌های ریوی کارگران در معرض با مقادیر شاهد استاندارد شده توسط دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در فاکتور ابتلا به درد جلوی سینه بین گروه شاهد در گروه مورد اختلاف معنی دار مشاهده شده ایمنی که در افراد مورد مواجه این فاکتور و ۴۰% افراد دیده شد ( ۰٫۰۵>P ) در مقایسه افراد مبتلا به سرفه و خلط و حجم ریوی VC ولی این تیم FVC و FEV و باران ریوی اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد هر چند میانگین مقادیر FVC طرح شاهد بیشتر از گروه مورد می‌باشد. در بررسی ضریب ریوی FEV/FVC گروه شاهد و مورد اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. اما مقادیر واریانس و انحراف معیار در گروه شاهد افزایش چشمگیری داشت. علت دیررس بودن عوارض ناشی از آزبست در شرایطی که انتشار ذرات کمتر از حد استاندارد می‌باشد لازمست در مطالعات در بازیگری موفق افراد در معرض مواجهه باید سابقه کاری بیش از ۱۰ سال داشته باشند.