سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ژاله رشتچی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات آب

چکیده:

وقوع خشکسالی در اذهان عمومی با مفهوم کمبود بارش مترادف می باشد. این پدیده نیز همانند وقوع سیلایها نباید موضوعی اتفاقی تلقی گردد. با آثار و شواهد پدیده های قبلی به وقوع پیوسته می توان به برنامه ریزی های متناسب توسل جست.
بروز خشکسالی در مناطق مرطوب، اثرات خاصی از خود بر جای می گذارد. حال اگر منطقه مورد نظر در زمره مناطق خشک محسوب گردد، این اثرات به مراتب ملموس تراست.
عناوین بیابانی، بیابان زائی از جمله مفاهیمی است که معمولا با بیا ن مفاهیم خشکسالی همرا ه می باشد. در این بررسی سعی گردیده است تا در ابتدا مختصرا به بیان مشخصات محدوده پرداخته و سپس با به کارگیری آمار و اطلاعات موجود در دوره سی و هفت ساله ۸۲-۱۳۴۵ اقدام به بررسی تغییرات اقلیمی در دشت سیستان گردد.