سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر خلفی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
قاسم مجتهدی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
فرزاد بیات موحد – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

احداث ایستگاههای پخش سیلاب به عنوان راه کار و تدبیری راه گشا در جهت تغذیه سفره های آب زیرزمینی و رفع مسائل و مشکلات مصیبت بار سیل و کم آبی بخصوص در مناطق خشک در دهه اخیر مورد توجه خاص و به عنوان یک برنامه ملی مطرح بوده است (۱) این ایستگاهها با اهداف متفاوتی احداث شده اند که درک صحیح از این اهداف و برنامه ریزی اصولی جهت رسیدن به آنها می تواند جلوه روشن تری را در آینده دنبال کند . یکی از مشکلاتی که در بسیاری از ایستگاههای پخش سیلاب بوجود آمده و موجب کاهش راندمان تغذیه آبهای زیرزمینی شده است، پدیده انسداد و رسوبگذاری در عرصه و کانالهای پخش می باشد . بر این اساس و به دلیل اهمیت شناخت عوامل موثر در تغییر نفوذپذیری عرصه های پخش سیلاب اقدام به بررسی تاثیر سیلابهای پخش شده
بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک سطحی عرصه پخش سیلاب ایستگاه سهرین ـ قره چریان زنجان گردید . غالب تحقیقات انجام شده در کشور تغییر خصوصیات خاک را در اثر اجرای پخش سیلاب گزارش نموده اند . اما به دلیل یکسان نبودن خصوصیات مکانی هر منطقه از لحاظ ساختار زمین شناسی، خاکشناسی، فیزیوگرافی و … این تحقیق نیز که نتایجی از طرح پایش خاک در عرصه پخش سیلاب ایستگاه سهرین ـ قره چریان زنجان است به عنوان یک برنامه کاری قرار گرفت .