سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فخرالدین براخاصی – کارشناسی ارشد هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فریدون وفایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

تغییرات خطوط ساحلی یکی از فرآیندهای مهم درمنطقه ساحلی است که به موجب آن موقعیت و ماهیت واحدهای رسوبی ساحلی دچار تغییر می شود. نواحلی ساحلی در اثر تعامل نیروهای محیط های خشکی و دریایی ، محتمل تغییرات کوتاه و دراز مدت می شوند. دراین مطالعه فرآیند رسوبگذاری و فرسایش درمصب ورودی رودخانه های منتهی به دریا مدنظر بوده است.دلتای رودخانه جگین که در شرق بندر جاسک (جنوب ایران) واقع شده از سدهای ماسه ای تشکیل شده که درپناه آنها پهنه های جزر و مدی قرار داشته و توسط ورودی های جزر و مدی به دریای باز راه دارند. این دلتا از نوع دلتاهای بریده بریده به شمار رفته که در آنها نیروی امواج و جزر ومد بایکدیگر برابر می باشند. این بدین معنی است که از طرفی امواج، مانع تشکیل سدهای جزر و مدی کشیده به طرف دریا شده و آنها را به موازات نوار ساحلی مرتب کرده اند و از دیگر سو جریانهای جزر و مدی توانسته اند بریدگیهایی (Tidal Inlet) در این سدها ایجاد کرده و از بسته شدن آنها توسط امواج جلوگیری کنند. منطقه مورد بررسی تحت تاثیر آورد رسوب رودخانه ای، وقوع سیلابها و فرسایش رودخانه های جگین و گابریک از یک سو و فرسایش نوار ساحلی و تغییر مکان مداوم ورودیهای جزر و مدی دچار تغییر در مرفولوژی و ماهیت اجزاء تشکیل دهنده می باشد. مهمترین هدف تعیین این تغییرات در یک بازه زمانی (۳۸ ساله) بااستفاده از GIS و نیز تعیین پارامترهای موثر در پدیده فوق است. دراین مطالعه از عکس های هوایی سال های ۱۳۴۶ و ۱۳۷۲ و تصاویر ماهواره ای Quick Brid سال ۱۳۸۴ استفاده شده است. بر اساس این تحقیق در بازه زمانی ۱۳۷۲-۱۳۴۶ شاهد فرسایش در نوار ساحلی و در بازه زمانی ۱۳۸۴-۱۳۷۲ شاهد رسوبگذاری در نوار ساحلی می باشیم.