سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین باقری – دانشجوی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
سعید خدابخش – دانشجوی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا غریب رضا – موسسه حفاظت منابع ایران خاک کشور، بخش حفاظت ساحل
حسن محسنی – موسسه حفاظت منابع ایران خاک کشور، بخش حفاظت ساحل

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از عکس های هوایی در بازه ۲۶ سال (۱۳۴۶ تا ۱۳۷۲)، تغییرات ناحیه ساحلی حاصل عوامل زمین شناختی و هیدرودینامیکی همچون نوسانات تراز دریا در منطقه کیاشهر- دستک در محیط GISوبا استفاده ازنرم افزار Ilwise و درنظر گرفتن شواهد صحرایی ومطالعات دانه‌سنجی مشخص گردید. نتایج حاصله به صورت نقشه‌های فرسایش و رسوبگذاری در این بازه زمانی ارائه شده اند. مقایسه خط ساحلی نشانگر سواحل پسرونده (مناطق تحت رسوبگذاری)در بخش هایی که رودخانه ها به دریا می ریزند و سواحل پیشرونده (ساحل فرسایش یافته و یا غرق شده) دربخش های شرقیدلتای سفیدرود،خصوصا در بخشهای شمالی دستک می باشد. مطالعات GIS وپیمایشهای میدانی نشان می دهند که سواحل پیشرونده ممکن است حاصل تغییر موقعیت منطقه شکست امواج به طرف ساحل در اثر بالاآمدن تراز دریا بوده باشد. از طرفی رسوبات فرسایش یافته در تله های توپوگرافیکی همچون تالابها و سدهای رسوبی مغروق نهشته شده اند. تغییرات قابل ملاحظه ای دررخساره های پهنه ساحلی این منطقه نیزدراین بازه زمانی دیده می شودکه مهم ترین انها تغییر واحد های رسوبی منطقه وخطوط ساحلی می باشد.