سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی تقی زاده مسن – دانشجوی دکترای رسوب شناسی ومدیر موسسه پژوهشگران علوم زمین
احمد معتمد – استاد دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا غریب رضا – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، بخش حفاظت سواحل
نگار قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشدرسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی

چکیده:

منطقه ساحلی استان مازندران در بخش جنوبی دریای خز ر از مناطقی به شمار می رود که به واسطه کاربریهای مختلف، نوسانات تراز دریا و فرسایش و رسوبگذاری واحدهای رسوبی دائماً دچار تغییر می باشد . هدف از این تحقیق بررسی تغییرات واحدهای رسوبی ساحلی و فرآیندهای مؤثر در این تغییرات بوده است . دراین پژوهش تغییرات ناحیه س احلی منطقه علمده از سواحل استان مازندران دربازه زمانی ۱۳۴۶ تا ۳۷) ۱۳۸۳ ساله ) با استفاده ازتصاویر ماهواره ای سال ۲۰۰۳ میلادی و عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ ه . ش و درمحیط GIS و با استفاده از نرم افزار Ilwis ، بررسی شده است . نتایج کار بصورت جداول و نقشه های تغییرات واحدهای رسوبی دراین بازه زمانی ارائه شده اند . همچنین جهت بررسی صحت واحدهای ترسیم شده با عوارض طبییعی موجود درروی زمین، مراحل پیمایش میدانی هم انجام گردید که درآن نمونه های رسوبی از واحدهای مختلف برداشته و جهت دانه بندی و آنالیزاندازه ذرات به آزمایشگاه ارسال شد . نمونه ای از نمودارهای حاصل ازآنالیز ذرات در شکل ۵ ارائه شده است . مطالعه این جداول ونقشه ها واطلاعات آزمایشگاهی ما را در شناخت رژیم های پیشرونده وپسرونده ساحل یاری می نماید . عمده تغییرات مربوط به پیشروی دریا وفرسایش زمین های ساحلی می باشد . براین اساس حدود ۸۹ هکتار از اراضی منطقه علمده درطی بازه زمانی ۳۷ ساله دچار فرسایش شده اند . رژیم پسرونده ب ه ندرت دراین منطقه عمل کرده و مقدار رسوبگذاری از ۰/۱ هکتار تجاوز نمی کند که مربوط به آورد رسوبات توسط رودخانه ها می باشد .