سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ناصری – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

تزریق گاز در مخازن نفتی سبب هدایت نفت به سمت چاه های تولیدی شده و میزان بازیافت نفت مخزن با تغییر خواص ترمودینامیکی سیال مخزن افزایش می یابد. در این مقاله اثر تزریق یک گاز غنی از متان و اتان در یک مخزن نفتی معمولی (API متوسط) مورد مطالعه قرار گرفته و تغییرات حاصل شده بر خواص سیال مخزن در اثر این تزریق نشان داده می شود. این مطالعه اثر تزریق یک گاز معین را بر خواص نشان میدهد که تغییرات احتمالا در اثر تغییر نوع گاز تزریقی متفاوت خواهد شد.