سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن ایرانپورمبارکه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمود نیلی احمدابادی – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و موا ددانشگاه تهران

چکیده:

فولاد مارجینگ ۱۸Ni-8Co-5Mo در کوره ذوب القایی VIM تحت خلا الیاژسازی و د رکوره VAR با گاز محافظ ارگون و قالب مسی ابگرد ذوب مجددگردید نمونه ها در دمای ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد در کوره تیوبی تحت خلا به مدت سه ساعت همگن سازی و در ۱۲۰۰ درجه اهنگری گرم شدند. عملیات انیل محلولی مضاعف به ترتیب در دماهای ۹۵۰ درجه و سپس ۸۲۰ درجه هر دو به مدت یکساعت انجام گرفت فولاد مذکور در حالت انیل محلولی توسط روش پرس زاویه ای با مقاطع یکسان ECAP از مسیر Bc تا چهارسیکل دردمای محیط شکل دهی شد تعدادی از نمونه ها بعد از فرایند در دمای ۴۸۰ درجه به مدت سه ساعت پیرسخت شدند. ازمایش کشش و نیز بررسی های ریزساختاری با میکروسکپور نوری و الکترونی قبل و بعداز فرایند برروی نمونه ها انجام گرفت.