سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین اینانلو – دکترای مرفولوژی – مدیر بخش عملیات دریایی پژوهشکده مهندسی جهاد

چکیده:

شرایط اکوستیکی مناطق دریایی تابع فاکتورهای محیطی مختلفی است که می تواند کارکرد سونارها را تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه به اهمیت سیستم های سونار در امر ناوبری سطحی و زیر سطحی و تاثیر شرایط اکوستیکی محیط در دقت و کارکرد آنها، شناخت این پارامترها واجد اهمیت فراوان است. یکی از فاکتورهای محیطی موثر در عملکرد سونارها، میزان درجه حرارت ستون آب دریاها می باشد. میزان تغییرات فاکتورهای مذکور تابع شرایط اقلیمی است که متناسب با موقعیت جغرافیایی مناطق، متفاوت می باشد. در این مقاله، از روی داده های CTD متری، روند تغییر درجه حرارت آب دریا دراعماق مختلف و تمام فصول سال و نیز، تاثیر آن بر سرعت انتشار موج، درخلیج فارس و دریای عمان، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که پارامترهای محیطی دریا بویژه سرعت انتشار صورت به میزان زیادی متاثر از توزیع و تغییرات درجه حرارت در ستون آب است. در منطقه مورد مطالعه در زمستان، شرایط اکوستیکی پایدارتری حاکم است تا در تابستان بنابراین، به سیستم های مجهز به سونار در زمستان کارایی بهتری خواهند داشت. به لحاظ صنعتی نیز، در فصل زمستان مسائل خوردگی در بدنه شناورها و یا انواع سازه های دریایی و خطوط لوله نفت و گاز، محدودتر می گردد. ابعاد زیست شناحتی تغییرات درجه حرارت درستون آب دریاحائز اهمیت فراوان است.