سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ژیلا راهپیما – گروه فیزیک، دانشگاه لرستان، خرم آباد
علی بهاری – مرکز نانوتکنولوژی دانشگاه لرستان
هدی حکمت آرا – مرکز نانوتکنولوژی دانشگاه لرستان
مهدی صفدریان – گروه شیمی، دانشگاه لرستان

چکیده:

در این مقاله اصلاحاتی در خواص الکتریکی نانولوله های چند دیواره با قطر کمتر از ۱۰ نانومتر از طریق دو روش گرفته این روش ها مشتمل بر اصلاحاتی در ساختار نانولوله ها از طریق آلاییدن نانولوله ها با فلز پالادیم می باشد. آلاییدن نانولوله ها نیز به دو صورت پر کردن حفره داخلی نانولوله با فلز پالادیم که در این روش نانولوله پی از باز کردن به روش شیمیایی مرطوب پر شده است. پوشانن سطح نانولوله توسط نانوذرات پالادیم به روش جدیدی صورت گرفته، در این روش ابتدا یک پلیمر پر شاخه به سطح نانولوله در محل های فعال شبکه نانولوله باز و عاملدار شده (حفره های سطح) متصل شده، این پلیمر که خاصیت کپولاسیون نانوذرات را دارا بوده نانوذرات پالادیم را از محلول نمک این فلز گیر اندازی کرده و روی سطح نانولوله در محل حفرات سطحی آن نشانده است. نانولوله های آلاییده شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و روش های طیف سنجی مورد شناسایی قرار گرفته و تغییرات ایجاد شده در ساختار و خواص الکتریکی آنها توسط طیف سنجی رامان و با محاسبه مستقیم رسانندگی به روش دوسیمه انجام پذیرفت.