سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید شهبازی کیا – کارشناس ارشد خاکشناسی مدیریت آبخیزداری آذربایجان شرقی
محمد رحمانی – کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور
ساره ملاآقاجانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومرفولوژی دانشگاه تبریز

چکیده:

جهت بررسی و ارزیابی عملیات آبخیزداری در یک حوزه باید کلیه عملیات اجرایی آبخیزداری اجرا شده در یک حوزه مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت هر یک از عملیات آبخیزداری بر روی سه متغیره که شامل عملیات مکانیکی، بیولوژیک و مدیریتی می باشد، در کلیه زیر حوزه ها مورد بررسی و ارزیابی واقع گردید. در این جا جهت بررسی وضعیت فعلی حوزه و مقایسه شرایط پیش از شروع عملیات آبخیزداری اقدام به بررسی تغییرات رطوب گردید. در این بررسی مجموعه فعالیت های مکانیکی حوزه شامل احداث گابیون و سدهای خشکه چین و بیولوژیک شامل علوفه کاری، بوته کاری، نهال کاری و بذرپاشی به تفکیک مورد ارزیابی واقع شده و عملکرد مثبت و منفی آنها تشریح شده است . نتایج مطالعات رسوب نشان از کاهش چشمگیر و معنی داری دارد که مهمترین دلیل آن را می توان اعمال عملیات گسترده بر رووی پهنه های فرسایشی دانست.