سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید حمید متین خواه – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده منابع طبیعی
عاطفه شهبازی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان
سمیه خلیل آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از موارد اصلی در خصوص طراحی فضای سبز انتخاب ترکیب گونه ای به نحوی است که ترکیب رنگ پدید آمده ارزش زیبا شناختی مطلوبی به چشم انداز پیش روی بازدید کننده ببخشد.تحقق این امر مستلزم آگاهی از تغییرات ظهور شناسی از جمله تغییرات ادواری رنگ در گونه های مورد استفاده است که موضوع دانش فنولوژی (ظهور شناسی) است.پژوهش حاضر به بررسی تغییرات رنگ برگ روی ۴۴ گونه چوبی متمر و غیر متمر واقع در محوطه دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته است.این بررسی از طریق عکس برداری در فواصل زمانی مختلف و ثبت مشاهدات مربوط به تغییرات رنگ برگ با استفاده از سیستمRGB که ترکیب سه رنگ :قرمز سبز-آبی هر یک با درجه تفکیک ۳ معادل ۲۵۶ می باشد.تعیین و برای اولین بار به صورت کمی بیان شده است.مشاهدات این تحقیق منجر به تشکیل جدولی از تغییرات کمی رنگ برگ کلیه گونه هاگردیده که در آن کد رنگ برگ هر گیاه بازسازی شده است.گونه های مورد بررسی براساس داده های جمع آوری شده در خصوص رنگ ظهور برگ ها به چهار دسته با عناوین" ظهور با رنگ سبز " "ظهور با رنگ بنفش" "ظهور با رنگ سبز مایل به زرد" "ظهور با رنگ قهوه ای مایل به سبز" و براساس رنگ برگ در هنگام خزان نیز به چهار گروه تحت عناوین " خزان کننده با رنگ سبز" "خزان کننده با رنگ زرد" " خزان کننده با رنگ قهوه ای " " خزان کننده با رنگ قرمز نارنجی صورتی" تقسیم گردیده اند.