سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شیدا شادپور – کارشناس ارشد مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی سهند
مازیار ازادبه – استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی سهند
عباس صباحی – کارشناس ارشد مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در روش متالورژی پودر میتوان از پودرهای پیش آلیاژی یا مخلوط پودری به عنوان پودر اولیه استفاده کرد . پودرهای پیشآلیاژی در مقایسه با پودر های مخلوط شده دارای تنش تسلیم و آهنگ کارسختی بالاتری می باشند. در صورت استفاده از پودرهای پیش آلیاژی، تف جوشی در حضور فاز مایع از نوع سوپرسالیدوس انجام می گیرد. در این پژوهش شرایط بهینۀ تولید آلیاژ برنزسرب دار به روش متالورژی پودر مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور پودر برنزسرب دار پیشآلیاژی تولید شده به روش اتمیزاسیون آبی تحت فشار ۵۵۰ مگاپاسکال فشرده سازی و سپس نمونه های فشرده شده در دماهای مختلف در محدوده ۶۷۰ الی ۸۳۰ درجۀ سانتیگراد تحت اتمسفر آرگون تف جوشی شدند. بهبود خواص در دمای بهینه به علت کمتر شدن در صد حفرات و اندازه آنها می باشد که در نتیجه انجام تف جوشی در فاز مایع پایدار ناشی از عدم حلالیت سرب و تفجوشی سوپرسالیدوس در سیستم مس- قلع حاصل گردیده است. انتخاب صحیح دمای تف- جوشی آلیاژ مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است کم و زیاد شدن دمای تف جوشی به اندازه ۲۰ درجه سانتیگراد نسبت به دمای بهینه باعث افت قابل توجه خواص شده است . نتایج دیلاتومتری و تصاویر متالوگرافی موید تغییرات به وجود آمده در ریزساختار نمونههای آزمایشی حاصله با دمای تفجوشی میباشد