سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم حق شناس – : دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس فنی، دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – : دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس فنی، دانشگاه تهران
حسن نایی – دانشکده مهندسی مکانیک پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

الیاژهای A356الومینیم جهت رسیدن به خواص مطلوب مکانیکی طبق استاندارد ASTM B917/B917M-2001 تحتعملیات حرارتی قرار میگیرند عملیات حرارتی پیشنهاد شده مطابق استاندارد عبارت از: ۴ تا ۱۲ ساعت عملیات ا نحلال در ۵۴۰ درجه سانتی گراد کوئنچ در آب و سپس پیرسازی مصنوعی در دمای ۱۶۰ درجه به مدت ۴ ساعت می باشد از طرفی ریخته گری الیاژ در شرایط نیمه جامد می تواندخواص شکل پذیری این الیاژ را تضمین نماید. درتحقیق حاضر ابتدا الیاژ نیمه جامد ALTHIX(A356) پس از نگهداری دردمای ۵۴۰ درجه به مدت ۵ دقیقه تحت تغییر شکل پلاستیک با نرخ کرنش های ۰/۰۰۰۱ و ۰/۰۰۰۵و ۰/۰۰۱ و ۰/۰۱ sec -1 قرارگرفت و در نهایت نمونه ها کوئنچ و به صورت مصنوعی (نگهداری به مدت ۴ ساعت در دمای ۱۶۰ درجه پیرشدند. نتایج مبین حصول ترکیبی از بالاترین میزان استحکام و داکتیلیته نسبت به حالت پیر نشده می باشد.