سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جعفری میانایی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شیراز
علیرضا کشاورزی – دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به اهمیت ساختار جریان در پیش بینی رفتار و نحوه حرکت و انتقال رسوب در سیستم های انتقال آب و به منظور درک این ساختار جریان، در این مقاله میدان جریان متلاطم در بین دو ریپل به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از دستگاه سرعت سنج سه بعدی اولتراسونیک Micro-ADV با نرخ داده برداری ۵۰ نمونه در ثانیه جهت اندازه گیری میدان سرعت روی ریپل ها استفاده شد. بدین منظور سرعت سیال در نقاط مختلف بر روی یک شبکه منظم، به صورت سه بعدی و برای سه مدل ریپل با طول موج های مختلف اندازه گیری شد. پس از اندازه گیری سرعت، بر اساس فرآیند برست زاویه اعمال نیرو در نقاط مختلفبرروی ریپل محاسبه گردید. مقادیر محاسبه شده نشان داد که هر چه از شیب بالادست ریپل به سمت تاج آن حرکت می کنیم زاویه اعمال نیرو افزایش می یابد و این نشانگر این است که میزان قدرت فرسایش جریان کاسته می شود یعنی بیشترین مقدار فرسایش در ابتدای شیب بالا دست ریپل و کمترین آن در روی تاج اتفاق می افتد. بیشترین مقدار زاویه اعمال نیرو مربوط به شیب پشت به جریان است که در این ناحیه فرسایش بسیار کم است و معمولا این بخش از ریپل ناحیه ای ست که در آنجا رسوبگذاری اتفاق می افتد.