سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فیروز مجرد – عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، کارشناس ارشد جغرافیا
غلامحسین قبادی دارابخانی – دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه جغرافیا

چکیده:

تغییرات طول فصل رشد در حد فاصل سالهای ۹۵-۱۹۷۶ برای ۱۰ ایستگاه منطقه غرب کشور در سه آستانه دمایی بررسی شد. فصل رشد (فصل غیر یخبندان) به فاصله زمانی بین آخرین روز یخبندان در آستانه دمایی مورد نظر در فصل بهار و اولین روزیخبندان در همان آستانه در فصل پاییز اتلاق می شود. با انجام محاسبات آماری بر روی سریهای اغاز و خاتمه یخبندان و استخراج ضرایب مربوطه، مشخص شد که طول فصل رشد در نواحی مرکزی منطقه مورد مطالعه افزایش اما در نواحی شمالی و جنوبی کاهش می یابد. نقشه ها و نمودارهای مربوط به تغییرات طول فصل رشد برای منطقه مورد مطالعه در آستانه های دمایی مختلف بهمراه روندهای افزایشی و کاهشی طول فصل رشد بر مبنای تاریخهای آغاز و خاتمه یخبندان برای ایستگاه های منطقه مورد مطالعه ارائه شده است.