سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمزه امینائی – کارشناس ارشد هوافضا، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، اصفهان، شاهین شه
رضا تقوی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به دلیل کاربرد گسترده کمپرسورهای محوری (اعم از زمینی و هوایی)، در سالهای اخیر تلاشهای زیادی به منظور بهبود روشهای طراحی و تحلیل جریان درون این کمپرسورها صورت گرفته است. در شرایط طراحی انتخاب زاویه برخورد بهینه (مینیمم افت) بسیار حائز اهمیت بوده و عملکرد کمپرسور طراحی شده، به ویژه در رژیم گذرصوت به شدت به این انتخاب حساس می باشد. همچنین در شرایط خارج طرح دقت تخمین میزان افتها و صحت استخراج منحنی های مشخصه کمپرسور به پیش بینی دقیق زاویه جریان خروجی از پره ها بستگی دارد. بنابراین انتخاب مدلی مناسب به منظور برآورد زوایای برخورد و انحراف جریان به ویژه در شرایط خارج طرح به طول قابل ملاحظه ای در تحلیل جریان تأثیرگذار می باشد. در کار حاضر روش انحنای خطوط جریان به منظور طراحی و تحلیل عملکرد خارج طرح یک نمونه کمپرسور مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تخمین نزدیک به واقعیت عملکرد کلی پره ها، از مدلهای نیمه تجربی جهت محاسبه زوایای برخورد و انحراف استفاده شده است. نحوه تغییرات این زوایا در طی عملکرد کمپرسور نشان می دهد این تغییرات از نواحی نزدیک به خفگی تا نواحی نزدیک به واماندگی، مطابق با رفتار واقعی جریان برآورد شده است.